Dnes oslavuje meniny Móric zajtra Zdenka         Utorok, 22. september 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 21 zo dňa 29. novembra 2017


ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu
termínu, (okrem dlhodobých žiadostí podávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

1)   ŠTK berie na vedomie: 
       Odstúpenie družstva TJ Tatran Horovce zo súťaže 4. ligy MLŽ. Družstvá, ktoré
       mali hrať MFS v jarnej časti súťaže s TJ Tatran Horovce budú mať voľno.

2)  ŠTK odstupuje na doriešenie DK: TJ Tatran Horovce (MLŽ) podľa RS/A čl. 5.5

3)  ŠTK oznamuje všetkým FK, FO a TJ:
     Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica usporiada v dňoch 13. a 14. 01. 2018
    (sobota a nedeľa) od 08:00 hod. halový turnaj dospelých vo Volejbalovej športovej
     hale v Púchove (Biliardbar). Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť e- mailom
     do 15. 12. 2017 (streda) na adresu: sekretar@obfzpb.sk. Štartovný vklad 15,- €
     za každé družstvo uhradiť bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou priamo
     na účet ObFZ Považská Bystrica č. SK80 5600 0000 0028 2598 2001 PRIMA BANKA,
     VS 1012015. Kópiu dokladu o úhrade je treba zaslať spolu s prihláškou.

4)  ŠTK žiada FK, FO a TJ, aby svoje podania na komisiu posielali cez ISSF vždy
      do 18:00 hod. predchádzajúceho dňa pred zasadaním ŠTK (utorok).
      Najbližšie zasadnutie ŠTK je uvedené na konci každej ÚS. Podania podané
      po tomto termíne budú prerokované  až na nasledujúcom zasadnutí.

Proti rozhodnutiam v Úradnej správe ŠTK je možné sa odvolať do 7 dní
od uverejnenia ÚS.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 16. 12. 2017 (štvrtok) o 15,30 hod. 


                                                                         Jaroslav Gašpárek 
                                                                            predseda  ŠTK     


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk