Dnes oslavuje meniny Móric zajtra Zdenka         Utorok, 22. september 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 20 zo dňa 21. novembra 2017

ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu
termínu, (okrem dlhodobých žiadostí podávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej
časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne
v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev
je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.


1)   ŠTK schvaľuje výsledky dohrávok MFS  7. liga dospelých, 6. liga dorastu hraných
       v dňoch 17. a 19. 11. 2017

2)   ŠTK berie na vedomie: 
a)
  informáciu J. Ziga z MFS 7. liga dospelá: ŠK fan club Púchov - TJ Slovan Dolná Mariková;
b)   informáciu "R" R. Škrovánka z MFS 6. liga dorast: FC Lumax Horovce  - TJ Strážov
      Pružina;

3)  ŠTK súhlasila:
      s odohraním MFS 6. liga dorast 8. kolo: FC Lumax Horovce - TJ Strážov Pružina
      dňa 17. 11. 2017 (piatok) o 09,30 hod. v Považskej Bystrici na ihrisku s UT.
      Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.

4)  ŠTK schvaľuje:
a) 
konečné poradie prípraviek MIX - U11 v skupinách "A", "B", "C", "D", "E" a ich
      zaradenie do jarnej časti súťaže:
b)  skupina o 1. až 10. miesto: FK Dubnica "B", MFK Ilava, TJ Družstevník Mikušovce,
     TJ Tatran Horovce, MŠK Púchov (dievčatá), TJ Kovo Beluša, TJ Družstevník
     Šebešťanová/Podvažie, MŠK Považská Bystrica "B", TJ Partizán Domaniža a TJ Skaličan Praznov
c)  skupina o 11. až 20. miesto: TJ Družstevník Kolačín, TJ Iskra Borčice, FK Streženice,
     TJ Spartak Kvašov, ŠK fan - club Púchov, TJ Tatran Cementáreň Ladce, TJ Slovan Dolná
     Mariková, TJ Rozvoj Sverepec, TJ Partizán Prečín a TJ Plevník - Drienové
d)  skupina o 21. až 26. miesto: FK Košeca/Košecké Podhradie, TJ Vápeč Horná Poruba,
     TJ Jednota Dulov/Dolná Breznica, TJ Visolaje, TJ Slovan Brvnište a TJ Manín Podmanín
  
5)  ŠTK oznamuje všetkým FK, FO a TJ:
     Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica usporiada v dňoch 13. a 14. 01. 2018
    (sobota a nedeľa) od 08:00 hod. halový turnaj dospelých vo Volejbalovej športovej
     hale v Púchove (Biliardbar). Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť e- mailom
     do 15. 12. 2017 (streda) na adresu: sekretar@obfzpb.sk. Štartovný vklad 15,- €
     za každé družstvo uhradiť bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou priamo
     na účet ObFZ Považská Bystrica č. SK80 5600 0000 0028 2598 2001 PRIMA BANKA,
     VS 1012015. Kópiu dokladu o úhrade je treba zaslať spolu s prihláškou.
    
6)  ŠTK žiada FK, FO a TJ, aby svoje podania na komisiu posielali cez ISSF vždy
      do 18:00 hod. predchádzajúceho dňa pred zasadaním ŠTK (utorok).
      Najbližšie zasadnutie ŠTK je uvedené na konci každej ÚS. Podania podané
      po tomto termíne budú prerokované  až na nasledujúcom zasadnutí.


Proti rozhodnutiam v Úradnej správe ŠTK je možné sa odvolať do 7 dní
od uverejnenia ÚS.


Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 16. 12. 2017 (štvrtok) o 15,30 hod.

                                                                           Jaroslav Gašpárek 
                                                                              predseda  ŠTK      

 

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk