Dnes oslavuje meniny Konštantín zajtra Ľuboslav(a)         Sobota, 19. september 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 19 zo dňa 15. novembra 2017


ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu termínu, (okrem dlhodobých žiadostí podávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať    na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej    dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez „Žiadosť o zmenu termínu“ v ISSF.

                          

1)   ŠTK schvaľuje  výsledky dohrávok MFS 6. a 7. liga dospelých, 6. liga dorastu  hraných                                               v dňoch  11. a  12. 11. 2017 

               6. liga – 12. kolo                                                       7. liga – 6. a 9.  kolo

Kvašov           - Jasenica            2 : 3   30/20       FC Púchov      - Mikušovce       1 : 7   0/10                                                                   

Papradno        - Košeca              0 : 0   30/30       D. Mariková   - Dohňany          7 : 1  20/0                                                           

                                                                                      

2)   ŠTK súhlasí:  

       s odohraním MFS 6. liga dorast 8. kolo: TJ Plevník Drienové – ŠK Dohňany

        dňa 15. 04. 2018  (nedeľa) o 12,45 hod. Vzájomná dohoda. „KR“ zabezpečí R.

 

3)   ŠTK nariaďuje:

      odohrať MFS 6. liga dospelí 12. kolo: TJ Priehrada UdičaTJ Vápeč Horná Poruba  vzhľadom k vývoju nepriaznivého počasia na neurčito. MFS sa dohrá na začiatku jarnej časti súťaže. Na náhradnom termíne sa kluby dohodnú, v opačnom prípade termín nariadi ŠTK.

 

4)  ŠTK oznamuje všetkým FK, FO a TJ:
Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica usporiada v dňoch 13. a 14. 01.2018 (sobota a nedeľa) od 08:00 hod.  halový turnaj dospelých vo Volejbalovej športovej hale v Púchove (Biliardbar).
Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť e-mailom do 15. 12. 2017 (streda) na adresu: sekretar@obfzpb.sk. Štartovný vklad 15,- € za každé družstvo uhradiť bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou priamo na účet ObFZ Považská Bystrica  č. SK80 5600 0000 0028 2598 2001 PRIMA BANKA, VS 1012015.  Kópiu dokladu o úhrade je treba zaslať spolu s prihláškou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5)  ŠTK žiada FK, FO  a TJ, aby svoje podania na komisiu posielali cez ISSF vždy do 18:00 hod. predchádzajúceho dňa pred zasadaním ŠTK (utorok). Najbližšie zasadnutie ŠTK je uvedené na konci každej ÚS. Podania podané po tomto termíne budú prerokované až na nasledujúcom zasadnutí.

Proti rozhodnutiam v  Úradnej správe  ŠTK je možné sa odvolať do 7 dní od uverejnenia ÚS.

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa  21. 11. 2017 (utorok) o 15,30 hod.        

 

 

                                                                                       Jaroslav Gašpárek 

                                                                                        predseda ŠTK       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk