Dnes oslavuje meniny Konštantín zajtra Ľuboslav(a)         Sobota, 19. september 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 17 zo dňa 31. októbra 2017

ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu
termínu, (okrem dlhodobých žiadostí podávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

1)   ŠTK schvaľuje výsledky MFS 6., 7. a 8. liga dospelých, 6. liga dorast hraných
        v dňoch 28. a 29. 10. 2017

2)   ŠTK berie na vedomie:
a)    informáciu "R" P. Zvaka z MFS 6. liga dospelí: TJ Priehrada Udiča - TJ Vápeč Horná Poruba;
b)  informáciu "R" J. Brundzu z MFS 8. liga dospelí: TJ Dynamo Orlové - TJ Nové Považie Prejta;
c)   informáciu "R" P. Horečného z MFS 6. liga dorast: TJ Slovan Dolné Kočkovce
      - FK Streženice;

3)  ŠTK kontumuje:
      na základe SP čl. 52 bod b a d, čl. 82 bod 1/f kontumuje MFS 6. liga dorast
      2. kolo: TJ Slovan Dolné Kočkovce - TJ Strážov Pružina  a podľa SP čl. 11 bod 2
     
priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Strážov Pružina.

4)  ŠTK odstupuje na doriešenie DK:   TJ Slovan Dolné Kočkovce  (dorast)

5)  ŠTK súhlasí:
a)  
s odohraním MFS 6. liga dospelí 12. kolo: TJ Manín Podmanín - TJ Jednota Dulov dňa 03. 11. 2017 (piatok) o 15,00 hod. na ihrisku MŠK Považská Bystrica s UT. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.

b)    s odohraním MFS 6. liga dorast 8. kolo: FC Lumax Horovce - TJ Strážov Pružina dňa 17. 11. 2017 (piatok) o 09,30 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.

6)  ŠTK žiada:
     TJ Dynamo Orlové o predloženie dokladu o úhrade 2. splátky za delegované osoby, ktorej splatnosť bola dňa 05. 10. 2017 v termíne do 06. 11. 2017 pod následkom DS podľa RS/A bod 5.9.3/c.

7)  ŠTK žiada FK, FO a TJ, aby svoje podania na komisiu posielali cez ISSF vždy
do 18:00 hod. predchádzajúceho dňa pred zasadaním ŠTK (utorok).
Najbližšie zasadnutie ŠTK je uvedené na konci každej ÚS. Podania podané
po tomto termíne budú prerokované  až na nasledujúcom zasadnutí.

Proti rozhodnutiam v Úradnej správe ŠTK je možné sa odvolať do 7 dní
od uverejnenia ÚS.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 08. 11. 2017 (streda) o 15,30 hod.

                                                                           Jaroslav Gašpárek 
                                                                              predseda  ŠTK                                                                                
 

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk