Dnes oslavuje meniny Móric zajtra Zdenka         Utorok, 22. september 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 16 zo dňa 25. októbra 2017

ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu
termínu,
(okrem dlhodobých žiadostí podávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

1)   ŠTK schvaľuje
výsledky MFS 6., 7. a 8. liga dospelých, 6. liga dorast, 4. liga SŽ sk. JUH a SEVER, 4. liga MLŽ hraných v dňoch 17. až 22. 10.2017

2)   ŠTK berie na vedomie:
a)  informáciu "R" M. Pecuša z MFS 6. liga dospelí: TJ Jednota Dulov - FK Streženice;
b)  informáciu "R" M. Maka z MFS 7. liga dospelí: TJ Strážov Pružina - TJ Považan Pruské;
c)  informáciu "R" P. Rojka z MFS 7. liga dospelí: TJ Družstevník Šebešťanová
     - TJ Jednota Lazy pod Makytou;
d)  informáciu "R" S. Balušíka z MFS 6. liga dorast: TJ Strážov Pružina - TJ Štart Tuchyňa;
e)  pochvalu od FK Streženice družstvu TJ Jednota Dulov a "R" MFS 6. liga dospelí:
      TJ Jednota Dulov - FK Streženice;

3)  ŠTK kontumuje:
     na základe SP čl. 82 bod 1/b kontumuje MFS 6. liga dorast 7. kolo:
     
FK Slovan Bolešov - TJ Slovan Dolné Kočkovce a podľa SP čl. 11 bod 2
     
priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Slovan Bolešov.

4)  ŠTK odstupuje na doriešenie DK:
      TJ Slovan Dolné Kočkovce (dorast) podľa RS/B bod 10.1.2

5)  TJ Slovan Dolné Kočkovce:
      
predloží ŠTK doklad o úhrade poplatku 30,- € v prospech FK Slovan Bolešov.
       (RS/A bod 5.3) v termíne do 31. 10. 2017    

6)  Na základe podnetu TJ Strážov Pružina 6. liga dorast dohrávka MFS 2. kola:
      TJ Slovan Dolné Kočkovce - TJ Strážov Pružina je v riešení

7)  ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 31. 10. 2017 (utorok) o 16,30 hod.
a)   kapitána družstva TJ Slovan Dolné Kočkovce - Jakub Luhový č. RP 1273781,
      hráč Radovan Návoj č. RP 1330973, ktorí si prinesú RP a preukaz totožnosti (OP),vedúci družstva - p. Ladislav Kučík.
b)   kapitána hostí TJ Strážov Pružina - Viktor Gálik a vedúci družstva p. Roman Hija.
c)   "R"
stretnutia p. Daniel Ďuriš a "AR1" p. Jaroslav Brundza.

8)  ŠTK oznamuje zmenu v adresári futbalového klubu:
TJ Hradišťan Jasenica:
a)  Predseda: Martin Pavlík, Jasenica 259, 018 17 Jasenica
      Telefón: 0911 417 210, e-mail: hradistan@gmail.com
b)   Tajomník, ISSF klubový a tímový manažér: Filip Šterdas, Jasenica 151,
        018 17 Jasenica  Telefón: 0944 406 767, e-mail: hradistan@gmail.com

9)  ŠTK súhlasí:
a)  s odohraním MFS 6. liga dorast 8. kolo: FK Slovan Bolešov - TJ Hradišťan Jasenica dňa 28. 10. 2017 (sobota) o 14,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R. RP TJ Hradišťan Jasenica 5,-€.

b)  s odohraním MFS 4. liga SŽ sk. SEVER 9. kolo: TJ Slovan Dolné Kočkovce
      - TJ Partizán Prečín dňa 22. 10. 2017 (nedeľa) o 09,15 hod. na ihrisku TJ Slovan
      Dolné Kočkovce. SP čl. 36/3. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
       RP TJ Partizán Prečín 5,- €.

c)   s odohraním MFS 4. liga SŽ sk. SEVER 18. kolo: TJ Partizán Prečín - TJ Slovan
       Dolné Kočkovce dňa 03. 06. 2018 (nedeľa) o 10,30 hod. na ihrisku
       TJ Partizán Prečín. SP čl. 36/3.

10)  ŠTK žiada FK, FO a TJ, aby svoje podania na komisiu posielali cez ISSF vždy
      do 18:00 hod. predchádzajúceho dňa pred zasadaním ŠTK (utorok).
      Najbližšie zasadnutie ŠTK je uvedené na konci každej ÚS. Podania podané
      po tomto termíne budú prerokované  až na nasledujúcom zasadnutí.

Proti rozhodnutiam v Úradnej správe ŠTK je možné sa odvolať do 7 dní
od uverejnenia ÚS.


Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 31. 10. 2017 (utorok) o 15,30 hod.

                                                                                    Jaroslav Gašpárek

                                                                                     predseda ŠTK 

                                                                                                          


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk