Dnes oslavuje meniny Konštantín zajtra Ľuboslav(a)         Sobota, 19. september 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 15 zo dňa 18. októbra 2017

ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu
termínu,
(okrem dlhodobých žiadostí podávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

1)   ŠTK schvaľuje
výsledky MFS 6., 7. a 8. liga dospelých, 6. liga dorast, 4. liga SŽ sk. JUH a SEVER, 4. liga MLŽ a prípravky MIX - U11 hraných v dňoch 11. až 15. 10. 2017

2)   ŠTK berie na vedomie:
a)  informáciu "R" D. Komorníka z MFS 7. liga dospelí: ŠK fan club Púchov - TJ Strážov Pružina;
b)  informáciu "R" P. Rojka z MFS 8. liga dospelí: TJ Horec Bodiná - FK Červený Kameň;

c) informáciu "R" J. Ziga z MFS 4. liga SŽ sk. JUH: MFK Nová Dubnica -  FK Košeca;
  
d)  informáciu "R" F. Kováča z MFS 4. liga SŽ sk. JUH: TJ Hradčan Lednica  -  MFK Nová Dubnica
e)  informáciu "R" M. Jandušíka z MFS 4. liga SŽ sk. JUH: MFK Ilava - ŠK Dohňany;

3)  ŠTK kontumuje:
      na základe  SP čl. 82 bod 1/b kontumuje MFS 8. liga dospelí 8. kolo:
      
TJ Horec Bodiná - FK Červený Kameň a podľa SP čl. 11 bod 2
      
priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Horec Bodiná.

4)  ŠTK odstupuje na doriešenie DK:
      FK Červený Kameň
(dospelí) podľa RS/B bod 10.1.2

5)  FK Červený Kameň:
predloží ŠTK doklad o úhrade poplatku 30,- €
      v prospech TJ Horec Bodiná (RS/A bod 5.3) v termíne do 24. 10. 2017

6)  ŠTK súhlasí:
     s odohraním MFS 4. liga SŽ sk. JUH 9. kolo: FK Košeca - TJ Hradčan Lednica
     dňa 22. 10. 2017 (nedeľa) o 10,00 hod. na ihrisku TJ Slovan Košecké Podhradie.
      Vzájomná dohoda. "KR zabezpečí R. RP FK Košeca 5,- €.   
 
7)  ŠTK upozorňuje:
a)  TJ Strážov Pružina
(dospelí) na dodržiavanie RS/B čl. 3.2 pod následkom DS
b)  ŠK Dohňany
(SŽ) na dodržiavanie RS/B čl. 3.2 pod následkom DS

8)  ŠTK žiada FK, FO a TJ, aby svoje podania na komisiu posielali cez ISSF vždy
      do 18:00 hod. predchádzajúceho dňa pred zasadaním ŠTK (utorok).
      Najbližšie zasadnutie ŠTK je uvedené na konci každej ÚS. Podania podané
      po tomto termíne budú prerokované  až na nasledujúcom zasadnutí.

Proti rozhodnutiam v Úradnej správe ŠTK je možné sa odvolať do 7 dní
od uverejnenia ÚS.


Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 25. 10. 2017 (streda) o 15,30 hod.

                                                                                    Jaroslav Gašpárek
                                                                                      predseda ŠTK

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk