Dnes oslavuje meniny Konštantín zajtra Ľuboslav(a)         Sobota, 19. september 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 14 zo dňa 11. októbra 2017

ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu
termínu,
(okrem dlhodobých žiadostí podávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej
časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne
v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev
je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

1)   ŠTK schvaľuje
výsledky MFS 6., 7. a 8. liga dospelých, 4. liga SŽ sk. JUH a SEVER,
       4. liga MLŽ a prípravky MIX - U11 hraných v dňoch 02. až 08. 10.2017

2)   ŠTK berie na vedomie:
a)  informáciu "R" M. Lamža z MFS 6. liga dospelí: TJ Priehrada Udiča - TJ Štart Tuchyňa
b)  informáciu "R" M. Pecuša z MFS 6. liga dospelí: FK Slovan Bolešov - TJ Manín Podmanín;
c)  informáciu "R" M. Galbavého z MFS 8. liga dospelí: TJ Horec Bodiná  - FC Lumax Horovce;
d)  informáciu "R" M. Jandušíka z MFS 6. liga dorast: FK Slovan Bolešov - TJ Štart Tuchyňa ;
e) informáciu "R" M. Galbavého z MFS 4. liga SŽ sk. SEVER: TJ Strážov Pružina -  TJ Partizán
     Prečín;

3)  ŠTK kontumuje:
      na základe SP čl. 82 bod 1/b kontumuje MFS 4. liga SŽ sk. JUH 7. kolo: FK Košeca
      - ŠK Dohňany a podľa SP čl. 11 bod 2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Košeca.

4)  ŠTK odstupuje na doriešenie DK:
      ŠK Dohňany (SŽ) podľa RS/B bod 10.1.3

5)  ŠTK súhlasí:
a)  s odohraním MFS 7. liga dospelí 9. kolo: TJ Slovan Dolná Mariková - ŠK Dohňany
      dňa 12. 11. 2017 (nedeľa) o 13,30 hod. Vzájomná dohoda."KR" zabezpečí R.

b)  s odohraním MFS 4. liga SŽ sk. SEVER 8. kolo: TJ Partizán Domaniža - TJ Rozvoj
     Sverepec dňa 15. 10. 2017 (nedeľa) o 10,30 hod. Vzájomná dohoda.
     "KR" zabezpečí R. RP TJ Partizán Domaniža 5,-€.
     
c)  s odohraním MFS 4. liga SŽ sk. SEVER 4. kolo: TJ Slovan Dolná Mariková -TJ Partizán  
     Prečín Udiča dňa 05. 11. 2017 (nedeľa) o 10,45 hod. Vzájomná dohoda.
       "KR" zabezpečí R.  
       
d)  s odohraním MFS 4. liga MLŽ 5. kolo: TJ Družstevník Kolačín - ŠK fan club Púchov
      dňa 17. 10. 2017 (utorok) o 16,30 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.

e)  s odohraním dvojzápasu prípraviek MIX - U11 sk. C  4. a 9. kola: ŠK fan club Púchov
     - MŠK Púchov dňa 14. 10. 2017 (sobota ) o 14,00 a 15,00 hod.
       Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.   

f)  s odohraním dvojzápasu prípraviek MIX - U11 sk. E  5. a 10. kola: TJ Partizán
      Domaniža - TJ Partizán Prečín dňa 11. 10. 2017 (streda) o 16,15 a 17,15 hod. 
       Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.  

6)  ŠTK nariaďuje:
      odohrať MFS 6. liga dorast 2. kolo: TJ Slovan Dolné Kočkovce - TJ Strážov Pružina 
      dňa 17. 10. 2017 (utorok) o 16,00 hod. "KR" zabezpečí R.
     
7)  ŠTK žiada FK, FO a TJ, aby svoje podania na komisiu posielali cez ISSF vždy
      do 18:00 hod. predchádzajúceho dňa pred zasadaním ŠTK (utorok).
      Najbližšie zasadnutie ŠTK je uvedené na konci každej ÚS. Podania podané
      po tomto termíne budú prerokované  až na nasledujúcom zasadnutí.

Proti rozhodnutiam v Úradnej správe ŠTK je možné sa odvolať do 7 dní
od uverejnenia ÚS.


Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 18. 10. 2017 (streda) o 15,30 hod.

                                                                                    Jaroslav Gašpárek
                                                                                      predseda ŠTK

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk