Dnes oslavuje meniny Móric zajtra Zdenka         Utorok, 22. september 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 5 zo dňa 09. augusta 2017

ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu
termínu,
(okrem dlhodobých žiadostí podávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej
časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne
v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev
je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.


1)  ŠTK súhlasí so zmenou poradia MFS (SP čl. 36/3):
a)  6. liga dorast 1. kolo:
TJ Slovan Dolné Kočkovce - TJ Plevník Drienové
      dňa 10. 09. 2017 o 13,15 hod. na ihrisku Dolných Kočkoviec

b)  6. liga dorast 10. kolo:
TJ Plevník Drienové - TJ Slovan Dolné Kočkovce
      dňa 22. 04. 2018 o 13,15 hod. na ihrisku v Plevníku

2)  ŠTK nariaďuje:
     odohrať MFS 4. liga SŽ sk. SEVER 3. kolo: TJ Plevník Drienové
     - TJ Slovan Dolné Kočkovce dňa 09. 09. 2017 (sobota) o 10,30 hod.
     "KR" zabezpečí R.

3)  ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ:
    na možnosť prihlásiť družstvá mladšej prípravky kategórie "POZOR ZMENA"
    U10
ročník narodenia po 1. 7. 2008  do 31. 12. 2011
    - túto prihlášku je možné podať v termíne do 15. 08. 2017

4)  ŠTK vyslovuje poďakovanie :
všetkým FK, FO a TJ, ktoré pristúpili
     konštruktívne a seriózne k pasportizácii ihrísk a štadiónov v dňoch
     28. 7. až 5. 8. 2017

5)  ŠTK žiada FK, FO a TJ, aby svoje podania na komisiu posielali cez
ISSF vždy do 18:00 hod. predchádzajúceho dňa pred zasadaním
ŠTK (utorok). Najbližšie zasadnutie ŠTK je uvedené na konci každej
ÚS. Podania podané po tomto termíne budú prerokované  až
na nasledujúcom zasadnutí.

Proti rozhodnutiam v Úradnej správe ŠTK je možné sa odvolať
do 7 dní od uverejnenia ÚS.


Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 16. 08. 2017 (streda) o 15,30 hod.

                                                                                    Jaroslav Gašpárek
                                                                                      predseda ŠTK

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk