Dnes oslavuje meniny Móric zajtra Zdenka         Utorok, 22. september 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 4 zo dňa 02. augusta 2017

ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu
termínu,
(okrem dlhodobých žiadostí podávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

1)   ŠTK zverejňuje výnimky
z ÚHČ a dní pre jesennú časť súťažného ročníka          2017/2018.
a)  8. liga dospelí: FC Lumax Horovce - odohrá svoje jesenné domáce MFS v sobotu v ÚHČ mužov. RP FC Lumax Horovce 10,- € (RS /B 10.2.7)

b)  4. liga MLŽ:  TJ Skaličan Praznov - odohrá svoje domáce MFS v nedeľu o 13,00 hod.

2)  ŠTK berie na vedomie:
odstúpenie družstva TJ Hradčan Lednica zo súťaže prípraviek MIX U11. Družstvá, ktoré mali hrať s Hradčanom Lednica budú mať voľno.

3)  ŠTK odstupuje na doriešenie DK: 
a) 
pre nerešpektovanie ÚS ŠTK č. 38 bod 9, č. 39 bod 9/b a č. 40 bod 5/b klub
      FC Lumax Horovce - dospelí (podanie prihlášok do súťaže po termíne určenom         ŠTK)

b)  pre nerešpektovanie ÚS ŠTK č. 38 bod 9, č. 39 bod 9/b a č. 40 bod 5/b klub 
      FC Lumax Horovce  - dorast (podanie prihlášok do súťaže po termíne určenom

      ŠTK


c)  TJ Hradčan Lednica podľa RS/A čl. 5.5

4)  ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ:
    na možnosť prihlásiť družstvá mladšej prípravky U9 ročník narodenia po 1.1.2009
    do
31.12.2011- túto prihlášku je možné podať v termíne do 15. 08. 2017

5)  ŠTK oznamuje všetkým FO, FK a TJ, že bude vykonávať pasportizáciu
      futbalových ihrísk a štadiónov. Žiadame kluby, aby zabezpečili prítomnosť
      oprávnených zástupcov v mieste výkonu kontroly ihrísk ŠTK v určenom
      termíne a čase.

Harmonogram kontroly jednotlivých štadiónov:
a)   Okres Považská Bystrica - 04. 08. 2017 (piatok)
D. Mariková - 15:00, D. Orlové - 15:30, Šebešťanová - 16:00, Podvažie - 16:25, Jasenica - 16:50, Papradno - 17:20 hod.

ŠTK žiada zástupcov klubov o dochvíľnosť!!!!!!

6)  ŠTK žiada FK, FO a TJ, aby svoje podania na komisiu posielali cez
ISSF vždy do 18:00 hod. predchádzajúceho dňa pred zasadaním
ŠTK (utorok). Najbližšie zasadnutie ŠTK je uvedené na konci každej
ÚS. Podania podané po tomto termíne budú prerokované  až
na nasledujúcom zasadnutí.

Proti rozhodnutiam v Úradnej správe ŠTK je možné sa odvolať
do 7 dní od uverejnenia ÚS.


Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 09. 08. 2017 (streda) o 15,30 hod.

                                                                                    Jaroslav Gašpárek
                                                                                      predseda ŠTK


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk