Dnes oslavuje meniny Móric zajtra Zdenka         Utorok, 22. september 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 3 zo dňa 26. júla 2017

ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu
termínu,
(okrem dlhodobých žiadostí podávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej
časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne
v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev
je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

ŠTK zverejňuje výnimky
z ÚHČ a dní pre jesennú časť súťažného ročníka 2017/2018.
1)  4. liga MLŽ:
      MKF Ilava -
odohrá svoje domáce MFS v sobotu v ÚHČ
2)  Prípravky MIX U11
a)  TJ Iskra Borčice
- odohrá domáce MFS na ihrisku FK Slovan Bolešov
b)  TJ Jedota Dulov -
odohrá svoje domáce MFS na ihrisku ŠK LR Lednické  Rovne
c)  ŠK Fan - club Púchov
- odohrá svoje domáce MFS na ihrisku TJ Lokomotíva Lúky
d)  MŠ Púchov
(dievčatá) - odohrajú svoje domáce MFS na ihrisku
      TJ Lokomotíva Lúky

3)  ŠTK súhlasí:

     s odohraním MFS 7. liga dospelí 5. kolo: TJ Družstevník Mikušovce - TJ Skaličan
     Praznov dňa 09. 09. 2017 (sobota) o 16,00 hod. Vzájomná dohoda.
     "KR" zabezpečí R.

4)  ŠTK nariaďuje:
a) 
odohrať MFS 6. liga dospelí 3. kolo: TJ Hradišťan Jasenica - FK Slovan
      Bolešov  dňa 26. 08. 2017 (sobota) o 17,00 hod. "KR" zabezpečí R.
b)  odohrať MFS 8. liga dospelí 1. kolo: TJ Nové Považie Prejta - TJ Mier
     Tŕstie dňa 26. 08. 2017 (sobota) o 17,00 hod. "KR" zabezpečí R.
c)  odohrať MFS 4. liga SŽ sk. SEVER 1. kolo: TJ Hradišťan Jasenica-
     TJ Rozvoj Sverepec dňa 26. 08. 2017 (sobota) o 10,30 hod.
     "KR" zabezpečí R.
d)  odohrať MFS 4. liga SŽ sk. SEVER 2. kolo: TJ Žiar Papradno -
     TJ Strážov Pružina dňa 02. 09. 2017 (sobota) o 13,30 hod.
     "KR" zabezpečí R.

5)  ŠTK ruší z ÚS ŠTK č. 2 bod 3 a náhrádza novým textom v ÚS ŠTK
     č. 3 bod 4/d

6)  ŠTK upozorňuje na zaradenie družstiev do súťaže pre súťažný
     ročník 2017/2018:
a)  8. liga dospelých má 9 účastníkov:
      1-
Hradčan Lednica, 2- Dynamo Orlové, 3- Prejta, 4- Bodiná, 5- Červený
      Kameň, 6- Vrchteplá, 7- Kameničany, 8- Tŕstie, 9- voľná, 10- Lumax Horovce
Hrací systém je dvojkolový a jesenná časť súťaže začne 1. kolom dňa 27.08.2017
b)  6. liga dorastu má 9 účastníkov:
      1-
Plevník, 2- Tuchyňa, 3- Lumax Horovce, 4- Bolešov, 5- Jasenica, 6-Pružina, 
      7- voľná, 8- Dohňany, 9- Streženice, 10- Dolné Kočkovce
Hrací systém je dvojkolový a jesenná časť súťaže začne 1. kolom dňa 10. 09. 2017
c)  Prípravky MIX U11-
družstvo ŠK Fan - club Púchov "B" nahradilo družstvo
                                        dievčat MŠK Púchov
d)  na možnosť prihlásiť družstvá mladšej prípravky U9 ročník narodenia po 1.1.2009
    do
31.12.2011- túto prihlášku je možné podať v termíne do 15. 08. 2017

7)  ŠTK oznamuje všetkým FO, FK a TJ, že bude vykonávať pasportizáciu
      futbalových ihrísk a štadiónov. Žiadame kluby, aby zabezpečili prítomnosť
      oprávnených zástupcov v mieste výkonu kontroly ihrísk ŠTK v určenom
      termíne a čase.
Harmonogram kontroly jednotlivých štadiónov:

a)  Okres Považská Bystrica - 28. 07. 2017 (piatok):

Sverepec - 16:00, Visolaje - 16:25, Tŕstie - 17,00, Pružina - 17:35, Bodiná - 18:20,
Praznov - 19:00, Podmanín - 19:25 hod.

b)  Okres Ilava - 29. 07. 2017 (sobota):
D. Breznica - 08:30, Lednica - 08:55,  Dulov - 09:25,  Tuchyňa - 09:50,
Mikušovce - 10:15, Č. Kameň - 10:40, Pruské - 11:10, Kameničany - 11:40,
Bolešov - 12:05, Kolačín - 12:35, Prejta - 13:05, Ilava - 13:35, K. Podhradie - 14:00,
D. Kočkovce - 14:30, Dohňany - 15:10, Lúky - 15:40, Lysá - 16:10, Lazy - 16:40,
Streženice - 17:25

c)   Okres Považská Bystrica - 04. 08. 2017 (piatok)
Šebešťanová - 16:00, Podvažie - 16:25, Jasenica - 16:50, Papradno - 17:20 hod.
D. Mariková - 16:00, Udiča - 16:30, D. Orlové - 16:55, Vrchteplá - 18:00 hod.
ŠTK žiada zástupcov klubov o dochvíľnosť!!!!!!

9)  ŠTK žiada FK, FO a TJ, aby svoje podania na komisiu posielali cez
ISSF vždy do 18:00 hod. predchádzajúceho dňa pred zasadaním
ŠTK (utorok). Najbližšie zasadnutie ŠTK je uvedené na konci každej
ÚS. Podania podané po tomto termíne budú prerokované  až
na nasledujúcom zasadnutí.

Proti rozhodnutiam v Úradnej správe ŠTK je možné sa odvolať
do 7 dní od uverejnenia ÚS.


Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 2.8. 2017 (streda) o 15,30 hod.

                                                                                    Jaroslav Gašpárek
                                                                                      predseda ŠTK

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk