Dnes oslavuje meniny Konštantín zajtra Ľuboslav(a)         Sobota, 19. september 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 41 zo dňa 28. júna 2017

1)  ŠTK schvaľuje:
a)  konečné tabuľky súťažného ročníka 2016/2017:
     6., 7. a 8. liga dospelých;
     6. liga dorast;
     4. liga SŽ sk. JUH a SEVER, 4. liga MLŽ;
     prípravky MIX U11 a prípravky U10.
b)  tabuľky slušnosti ObFZ Považská Bystrica v súťažnom ročníku 2016/2017

2)  ŠTK pozýva najlepších strelcov všetkých súťaží na odovzdávanie cien
      do DULOVA na aktív ŠTK dňa 07. 07. 2017 (piatok) o 17,00 hod.
6. liga dospelí:               
    Peter GARDIAN                 (TJ Manín Podmanín)
7. liga dospelí:                   Juraj BAGIN                      (TJ Družstevník Kolačín)
8. liga dospelí:                   Roman KOŤAN                 (TJ Nové Považie Prejta)
6. liga dorast:                    Jozef ČIČÚT                     (TJ Plevník - Drienové)
4. liga SŽ sk. JUH:             Richard MAJCHÚT            (MFK Ilava)
4. liga SŽ sk. SEVER:        Adam PAVLÍK                   (TJ Hradišťan Jasenica)
4. liga MLŽ:                        Adam KOLÁČ                   (MFK Dubnica)
Prípravky sk. MIX U11:    František KOHÚT              (TJ Partizán Domaniža)
Prípravky U10:                 Dominik BEDNÁR              (ŠK Fan - club Púchov/Lúky)

3)  Aktív ŠTK bude dňa 07. 07. 2017 (piatok) o 17,00 hod. v Kultúrnom
     dome v DULOVE.
   
1.  Otvorenie
    2.  Správa o činnosti ŠTK za súťažný ročník 2016/2017.
    3.  Vyhodnotenie súťažného ročníka 2016/2017 (prípravky, žiaci, dorast, dospelí).
    4.  Prestávka.
    5.  Vylosovanie súťažného ročníka 2017/2018.
    6.  Diskusia.
    7.  Záver

4)  ŠTK  žiada FK, FO a TJ, aby svoje podania na komisiu posielali cez
ISSF vždy 18:00 hod. predchádzajúceho dňa pred zasadaním ŠTK
(utorok). Najbližšie zasadnutie ŠTK je uvedené na konci každej ÚS. Podania
podané po tomto termíne budú prerokované až na nasledujúcom zasadnutí.

Proti rozhodnutiam v Úradnej správe ŠTK je možné sa odvolať do 7 dní
od uverejnenia ÚS.


Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 04. 07. 2017 (utorok) o 15,30 hod.

                                                                                     Jaroslav Gašpárek
                                                                                         predseda ŠTK

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk