Dnes oslavuje meniny Móric zajtra Zdenka         Utorok, 22. september 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 40 zo dňa 21. júna 2017

1)  ŠTK schvaľuje výsledky MFS 6., 7. a 8. liga dospelí, 6. liga dorast,
      4. liga MLŽ a prípraviek hraných v dňoch 17. a 18. 06. 2017

2)  ŠTK berie na vedomie:
a)  informáciu "R" M. Mihálika z MFS 6. liga dospelí: TJ Manín Podmanín
     - MŠK Považská Bystrica;
b)  informáciu "R" R. Škrovánka z MFS 7. liga dospelí: TJ Družstevník
      Šebešťanová - TJ Skaličan Praznov;
c)  informáciu "R" M. Miakiša z MFS 7. liga dospelí: TJ Družstevník Dolná
     Breznica - TJ Slovan Dolná Mariková;
  
3)  Aktív ŠTK bude dňa 07. 07. 2017 (piatok) o 17,00 hod. v Kultúrnom
      dome v DULOVE.

4)  Termínová listina pre súťažný ročník 2017/2018 schválená VV
     dňa 04. 06. 2017 je na úvodnej stránke :


5)  ŠTK upozorňuje:
a)  Pravidlá prípraviek a mladších žiakov sa nachádzajú v sekcii
      tlačivá a dokumenty

b)  Prihlášky FK, FO a TJ na súťažný ročník 2017/2018 môžu posielať
už od 19. 06. 2017 do 27. 06. 2017 do 24:00 hod. ŠTK akceptuje len
prihlášky podané cez elektronickú podateľňu v ISSF do 27. 06. 2017
(utorok - uzávierka prihlášok) a úhradu nenávratného štartovného vkladu
je potrebné uhradiť bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou
priamo na účet ObFZ PB č. SK80 5600 0000 0028 2598 2001 PRIMA BANKA,
VS: 1012010 v zmysle RS/A bod 5.4.  Kópiu dokladu o úhrade je treba
zaslať (spolu) s prihláškou do 27. 06. 2017 na sekretariát ObFZ Považská
Bystrica spolu s aktualizovaným adresárom klubu. Prihlášku je potrebné
zaevidovať pre každé družstvo zvlášť.
Formulár adresára je zverejnený na stránke www.obfzpb.sk v sekcii
tlačivá a dokumenty.

6)  Označenie súťaží v ISSF v ObFZ Považská Bystrica:
6. liga dospelí                                                                - 135,-€
7. liga dospelí                                                                - 100,-€
8. liga dospelí                                                                -   70,-€
6. liga dorast - U19
roč. narodenia od 1.1.1999 do 31.12.2002
4. liga Starší žiaci sk. JUH/SEVER - U15 roč. narodenia po 1.1.2003 a mladší
4. liga Mladší žiaci - U13 roč. narodenia po 1.1.2005 a mladší
Prípravka MIX - U11 roč. narodenia po 1.1.2007 do 31.12.2011
Mladšia prípravka - U9 roč. narodenia po 1.1.2009 do 31.12.2011- túto
prihlášku bude
možné podať v termíne až do 15 .08. 2017

7)  ŠTK žiada FK, FO a TJ, aby svoje podania na komisiu posielali cez ISSF
vždy do 18:00 hod. predchádzajúceho dňa pred zasadaním ŠTK (utorok).
Najbližšie zasadnutie ŠTK je uvedené na konci každej ÚS. Podania podané
po tomto termíne budú prerokované až na nasledujúcom zasadnutí.

Proti rozhodnutiam v Úradnej správe ŠTK je možné sa odvolať
do 7 dní od uverejnenia ÚS.


Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 28. 06. 2017 (streda) o 15,30 hod.

                                                                                   Jaroslav Gašpárek
                                                                                       predseda ŠTK

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk