Dnes oslavuje meniny Móric zajtra Zdenka         Utorok, 22. september 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 39 zo dňa 14. júna 2017

1)  ŠTK schvaľuje výsledky MFS 6., 7. a 8. liga dospelí, 6. liga dorast, 4. liga SŽ,
      4. liga MLŽ a prípraviek hraných v dňoch 08. až 11. 06. 2017

2)  ŠTK berie na vedomie:
a)  informáciu "R" D. Jančeka z MFS 6. liga dospelí: TJ Spartak Lysá pod Makytou 
     - TJ Slovan Dolné Kočkovce;
b)  informáciu "R" J. Brundzu z MFS 7. liga dospelí: TJ Rozvoj Sverepec
      - TJ Považan Pruské;
c)  informáciu "R" M. Migáta z MFS 8. liga dospelí: FK Červený Kameň
     - TJ Hradčan Lednica;

3)  ŠTK kontumuje:
a)  na základe SP čl. 82 bod 1/b kontumuje MFS 6. liga dospelí 25. kolo:
     MŠK Považská Bystrica - FK Košeca a podľa SP čl. 11 bod 2 priznáva
     3 body a skóre 3:0 v prospech MŠK Považská Bystrica.
b)  na základe SP čl. 82 bod 1/b kontumuje MFS 6. liga dorast 17. kolo:
      TJ Priehrada Udiča - TJ Družstevník Mikušovce a podľa SP čl. 11 bod 2
      priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Priehrada Udiča.

4)  ŠTK odstupuje na doriešenie DK:
a)  nenastúpenie na MFS FK Košeca (dospelí) s návrhom pokuty 100,-€.
     (RS/B bod 10.1.2).
b) 
nenastúpenie na MFS TJ Družstevník Mikušovce (dorast) s návrhom pokuty
     100,-€. (RS/B bod 10.1.2).

5)  TJ Družstevník Mikušovce
predloží ŠTK doklad o úhrade poplatku 30,-€
      v prospech TJ Priehrada Udiča. (RS/A bod 5.3) v termíne do 20. 06. 2017.

6)  ŠTK súhlasí:
a)  
s odohraním MFS 7. liga dospelí 26. kola: TJ Považan Podvažie - TJ Rozvoj
      Sverepec dňa 17. 06. 2017 (sobota) o 17,00 hod. Vzájomná dohoda.
      "KR" zabezpečí R. RP TJ Považan Podvažie 10,-€.
b)   s odohraním MFS 8. liga dospelí 22. kola: TJ Horec Bodiná - TJ Dynamo
       Orlové dňa 18. 06. 2017 (nedeľa) o 14,00 hod. Vzájomná dohoda.
       "KR" zabezpečí R. RP TJ Dynamo Orlové 10,-€.
   
7)  Aktív ŠTK bude dňa 07. 07. 2017 (piatok) o 17,00 hod. v Kultúrnom
      dome v DULOVE.

8)  Termínová listina pre súťažný ročník 2017/2018 schválená VV
     dňa 04. 06. 2017 TU:


9)  ŠTK upozorňuje:
a)  opätovne upozorňuje FK, FO a TJ na povinnosť pri potvrdzovaní mesačných
      výkazov DO mať k dispozícii pečiatku klubu (TJ Slovan Kameničany,
      TJ Rozvoj Sverepec, TJ Skaličan Praznov a TJ Partizán Prečín).

b)  Prihlášky FK, FO a TJ bude možné podať na nový súťažný ročník 2017/2018
po skončení súťažného ročníka 2016/2017. ŠTK akceptuje len prihlášky
podané cez elektronickú podateľňu v ISSF do 27. 06. 2017 (utorok -
uzávierka prihlášok) a úhradu nenávratného štartovného vkladu je potrebné
uhradiť bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou priamo na účet
ObFZ PB č. SK80 5600 0000 0028 2598 2001 PRIMA BANKA, VS: 1012010 v zmysle RS/A bod 5.4. Kópiu
dokladu o úhrade je treba zaslať (spolu) s prihláškou do 27. 06. 2017 na
sekretariát ObFZ Považská Bystrica spolu s aktualizovaným adresárom
klubu. Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každé družstvo zvlášť.
Formulár adresára je zverejnený na stránke www.obfzpb.sk v sekcii
tlačivá a dokumenty.

10)  Označenie súťaží v ISSF v ObFZ Považská Bystrica:
6. liga dospelí                                                                - 135,-€
7. liga dospelí                                                                - 100,-€
8. liga dospelí                                                                -   70,-€
6. liga dorast - U19
roč. narodenia od 1.1.1999 do 31.12.2002
4. liga Starší žiaci sk. JUH/SEVER - U15 roč. narodenia po 1.1.2003 a mladší
4. liga Mladší žiaci - U13 roč. narodenia po 1.1.2005 a mladší
Prípravka MIX - U11 roč. narodenia po 1.1.2007 do 31.12.2011
Mladšia prípravka - U9 roč. narodenia po 1.1.2009 do 31.12.2011- túto bude
možné podať prihlášku v termíne až do 15.08.2017

11)  ŠTK žiada FK, FO a TJ, aby svoje podania na komisiu posielali cez ISSF
vždy do 18:00 hod. predchádzajúceho dňa pred zasadaním ŠTK (utorok).
Najbližšie zasadnutie ŠTK je uvedené na konci každej ÚS. Podania podané
po tomto termíne budú prerokované až na nasledujúcom zasadnutí.

Proti rozhodnutiam v Úradnej správe ŠTK je možné sa odvolať
do 7 dní od uverejnenia ÚS.


Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 21. 06. 2017 (streda) o 15,30 hod.

                                                                                   Jaroslav Gašpárek
                                                                                       predseda ŠTK

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk