Dnes oslavuje meniny Móric zajtra Zdenka         Utorok, 22. september 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 38 zo dňa 08. júna 2017

1)  ŠTK schvaľuje výsledky MFS 6., 7. a 8. liga dospelí, 6. liga dorast, 4. liga SŽ
sk. JUH a SEVER, 4. liga MLŽ a prípraviek hraných v dňoch 01. až 04. 06. 2017

2)  ŠTK berie na vedomie:
a)  informáciu "R" J. Brundzu z MFS 6. liga dospelí: TJ Manín Podmanín - TJ Žiar
      Papradno;
b)  informáciu "R" P. Folučku z MFS 7. liga dospelí: TJ Považan Podvažie- ŠK Dohňany;
c)  informáciu "R" J. Juríčka z MFS 7. liga dospelí: TJ Družstevník Šebešťanová
     - TJ Visolaje;
d)  informáciu "R" M. Brnu z MFS 7. liga dospelí: TJ Družstevník Dolná Breznica
     - TJ Strážov Pružina;
e)  informáciu "R" D. Komorníka z MFS 6. liga dorast: TJ Štart Tuchyňa
      - TJ Hradišťan Jasenica;
f)  informáciu "R" P. Horečného z MFS 6. liga dorast: TJ Plevník-Drienové
    - TJ Rozvoj Sverepec;
g)  informáciu "R" M. Galbavého z MFS 4. liga SŽ sk. SEVER: TJ Partizán Domaniža
     - TJ Rozvoj Sverepec;
h)  informáciu "R" R. Škrovánka z MFS 4. liga SŽ sk. JUH: FK Košeca - MFK Ilava;

3)  ŠTK kontumuje:
     na základe SP čl. 82 bod 1/g kontumuje MFS 6. liga dorast 16. kolo:
     TJ Plevník- Drienové - TJ Rozvoj Sverepec a podľa SP čl. 11 bod 2 priznáva
     3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Plevník-Drienové.

4)  ŠTK odstupuje na doriešenie DK:
a)  pre porušenie RS/A bod 5.7 (nastúpenie na MFS s menším počtom hráčov
      ako 11 a pokles hráčov hostí pod sedem) TJ Rozvoj Sverepec (dorast)
      s návrhom pokuty 20,-€. (RS/B bod 10.1.11).
b) 
pre porušenie RS/B bod 3.2 TJ Hradišťan Jasenica ( neskorý príchod na MFS
      v čakacej dobe - dorast) s návrhom pokuty 20,-€. (RS/B bod 10.1.11).

5)  Aktív ŠTK bude dňa 07. 07. 2017 (piatok) o 17,00 hod. v Kultúrnom
      dome v DULOVE.

6)  Termínová listina pre súťažný ročník 2017/2018 schválená VV
     dňa 04. 06. 2017 TU:

7)  ŠTK nariaďuje:
a) 
odohrať MFS 8. liga dospelí 22. kola: ŠK fan-club Púchov - TJ Mier Tŕstie
     dňa 18. 06. 2017 (nedeľa) o 15,00 hod. (RS/A bod 2.8). "KR" zabezpečí R.
b)  odohrať MFS 4. liga MLŽ 20. kola: ŠK fan-club Púchov - MFK Ilava
      dňa 18. 06. 2017 (nedeľa) o 10,00 hod. (RS/A bod 2.8) "KR" zabezpečí R.
c)  odohrať MFS víťazov 4. ligy SŽ sk. JUH (TJ Hradčan Lednica) a SEVER
     (TJ Priehrada Udiča) dňa 11. 06. 2017 (nedeľa) o 14,00 hod. na ihrisku
     TJ Priehrada Udiča. "KR" zabezpečí R.

8)  ŠTK súhlasí:
a)  
s odohraním dvojzápasu prípraviek MIX sk. o 16. až 23. miesto 7. a 14. kola:
      TJ Tatran Horovce"A" - TJ Manín Podmanín dňa 10. 06. 2017 (sobota)
      o 14,00 a 15,00 hod.
Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
      RP TJ Tatran Horovce 5,-€.
b)   s odohraním dvojzápasu prípraviek MIX o 16. až 23. miesto 7. a 14. kola:
      TJ Skaličan Praznov - TJ Partizán Prečín dňa 11. 06. 2017 (nedeľa)
      o 10,00 a 11,00 hod.
Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
      RP TJ Skaličan Praznov 5,-€.

9)  ŠTK upozorňuje:
Prihlášky FK, FO a TJ bude možné podať na nový súťažný ročník 2017/2018
po skončení súťažného ročníka 2016/2017. ŠTK akceptuje len prihlášky
podané cez elektronickú podateľňu v ISSF do 27. 06. 2017 (utorok -
uzávierka prihlášok) a úhradu nenávratného štartovného vkladu je potrebné
uhradiť bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou priamo na účet
ObFZ PB č. 2825982001/5600, VS 1012010 v zmysle RS/A bod 5.4. Kópiu
dokladu o úhrade je treba zaslať (spolu) s prihláškou do 27. 06. 2017 na
sekretariát ObFZ Považská Bystrica spolu s aktualizovaným adresárom
klubu. Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každé družstvo zvlášť.
Formulár adresára je zverejnený na stránke www.obfzpb.sk v sekcii
tlačivá a dokumenty.

10)  Označenie súťaží v ISSF v ObFZ Považská Bystrica:
6. liga dospelí                                                                - 135,-€
7. liga dospelí                                                                - 100,-€
8. liga dospelí                                                                -   70,-€
6. liga dorast - U19
roč. narodenia od 1.1.1999 do 31.12.2002
4. liga Starší žiaci sk. JUH/SEVER - U15 roč. narodenia po 1.1.2003 a mladší
4. liga Mladší žiaci - U13 roč. narodenia po 1.1.2005 a mladší
Prípravka MIX - U11 roč. narodenia po 1.1.2007 do 31.12.2011
Mladšia prípravka - U9 roč. narodenia po 1.1.2009 do 31.12.2011- tu bude
možné podať prihlášku v termíne až do 15.08.2017

11)  ŠTK žiada FK, FO a TJ, aby svoje podania na komisiu posielali cez ISSF
vždy do 18:00 hod. predchádzajúceho dňa pred zasadaním ŠTK (utorok).
Najbližšie zasadnutie ŠTK je uvedené na konci každej ÚS. Podania podané
po tomto termíne budú prerokované až na nasledujúcom zasadnutí.

Proti rozhodnutiam v Úradnej správe ŠTK je možné sa odvolať
do 7 dní od uverejnenia ÚS.


Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 14. 06. 2017 (streda) o 15,30 hod.

                                                                                   Jaroslav Gašpárek
                                                                                       predseda ŠTK

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk