Dnes oslavuje meniny Móric zajtra Zdenka         Utorok, 22. september 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 37 zo dňa 01. júna 2017

1)  ŠTK schvaľuje výsledky MFS 6., 7. a 8. liga dospelí, 6. liga dorast, 4. liga SŽ
sk. JUH a SEVER, 4. liga MLŽ  a prípraviek hraných v dňoch 25. až 28. 05. 2017

2)  ŠTK berie na vedomie:
a)  informáciu "R" M. Maka z MFS 8. liga dospelí: TJ Dynamo Orlové -
     TJ Družstevník Mikušovce;
b)  informáciu "R" M. Proča z MFS 4. liga SŽ sk. SEVER: TJ Žiar Papradno
      - TJ Partizán Domaniža;

3)  ŠTK kontumuje:
     na základe SP čl. 82 bod 1/g kontumuje MFS 4. liga SŽ sk. SEVER
     17. kolo:
TJ Žiar Papradno - TJ Partizán Domaniža a podľa SP čl. 11
     bod 3
priznáva 3 body a skóre 8:0 (výsledok dosiahnutí na ihrisku)
     v prospech TJ Žiar Papradno.

4)  ŠTK odstupuje na doriešenie DK:
     
pre porušenie RS/A bod 5.7 (nastúpenie na MFS s menším počtom
      hráčov ako 11 a pokles hráčov hostí počas stretnutia pod sedem)
      TJ Partizán Domaniža (SŽ) s návrhom pokuty 20,-€. 
       (RS/B bod 10.1.11).

5)  ŠTK súhlasí :
a) 
s odohraním MFS 6. liga dospelí 26. kolo: TJ Manín Podmanín - MŠK
     Považská Bystrica dňa 17. 06. 2017 (sobota) o 15,00 hod. Vzájomná
     dohoda. "KR" zabezpečí R.  RP TJ Manín Podmanín 10,- €.
b)  s odohraním MFS 6. liga dorast 16. kolo: TJ Družstevník Mikušovce
      - ŠK Dohňany dňa 04. 06. 2017 (nedeľa) o 13,30 hod. Vzájomná
      dohoda. "KR" zabezpečí R. RP TJ Družstevník Mikušovce 5,- €.
c)  s odohraním MFS 6. liga dorast 18. kolo: ŠK Dohňany  - TJ Hradišťan
      Jasenica dňa 17. 06. 2017 (sobota) o 14,15 hod. Vzájomná dohoda.
      "KR" zabezpečí R.
d)  s odohraním MFS 4. liga MLŽ 19. kolo: MFK Ilava - TJ Družstevník Kolačín
      dňa 11. 06. 2017 (nedeľa) o 10,30 hod. Vzájomná dohoda.
      "KR" zabezpečí  R. RP MFK Ilava 5,- €.
e)   s odohraním dvojzápasu prípraviek MIX sk. o 16. až 23. miesto 6. a 13. kola:
     TJ Partizán Prečín - TJ Tatran Cementáreň Ladce dňa 03. 06. 2017 (sobota)
      o 09,00 a 10,00 hod.
Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
f)   s odohraním dvojzápasu prípraviek MIX sk. o 16. až 23. miesto 6. a 13. kola:
      TJ Vápeč Horná Poruba - TJ Spartak Kvašov dňa 03. 06. 2017 (sobota)
      o 14,00 a 15,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
g)  s odohraním dvojzápasu prípraviek MIX sk. o 16. až 23. miesto 6. a 13. kola:
      TJ Jednota Dulov - TJ Tatran Horovce dňa 08. 06. 2017 (štvrtok)
      o 16,00 a 17,00 hod.
Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
h)   s odohraním dvojzápasu prípraviek MIX sk. o 16. až 23. miesto 6. a 13. kola:
       TJ Manín Podmanín - TJ Skaličan Praznov dňa 09. 06. 2017 (piatok)
       o 18,00 a 19, 00 hod.
Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R. 
i)    so zmenou začiatku turnaja mladšej prípravky U10 po vzájomnej dohode.
      
Turnaj sa odohrá dňa 04. 06. 2017 (nedeľa) na ihrisku TJ Lokomotíva
       Lúky o 09,00 hod. "KR" zabezpečí R.
j)    s dohrávkou zápasu mladšej prípravky U10: TJ Tatran Horovce - MFK
       Nová Dubnica dňa 03. 06. 2017.
k)   s dohrávkou zápasu mladšej prípravky U10: MFK Nová Dubnica -
       TJ Skaličan Praznov dňa 04. 06. 2017.

6)  ŠTK pozýva: na svoje pracovné rokovanie zástupcov klubov:
      TJ Priehrada Udiča a TJ Hradčan Lednica (víťazi 4. ligy SŽ sk. SEVER
      a JUH) dňa 08. 06. 2017 (štvrtok) o 16,30 hod.

7)  ŠTK ponecháva
v platnosti schválené výnimky pre jarnú časť roč. 2016/2017
      aj na posledné 3 kolá.

8)  Aktív ŠTK   bude dňa 07. 07. 2017 (piatok) o 17,00 hod. v Kultúrnom
     dome v DULOVE.


9)  ŠTK upozorňuje:
      FK, FO a TJ, že na ceste medzi Púchovom a Považskou Bystricou (cez kúpele
      Nimnica - okolo Nosickej priehrady ) sú dopravné obmedzenia kvôli výstavbe
      železničnej trate a prispôsobili si tak časové rezervy príchodov na MFS. V dňoch
      02. až 05. 06. 2017 bude táto cesta úplne uzavretá. Zhotoviteľ odporúča
      využiť iné trasy, a to buď diaľnicu alebo cestu 1/61 cez Sverepec a Belušu.
      Počas uzávierky bude možné dostať sa autom z Púchova iba do Nimnice a
      z Považskej Bystrice do Udiča a celej Marikovskej doliny.

10)  ŠTK žiada FK, FO a TJ, aby svoje podania na komisiu posielali cez ISSF
vždy do 18:00 hod. predchádzajúceho dňa pred zasadnutím ŠTK (utorok).
Najbližšie zasadnutie ŠTK je uvedené na konci každej ÚS. Podania po tomto
termíne budú prerokované až na nasledujúcom zasadnutí.


Proti rozhodnutiam v Úradnej správe ŠTK je možné sa odvolať do 7 dní
od uverejnenia ÚS.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 08. 06. 2017 (štvrtok) o 15,30 hod.

                                                                        Jaroslav Gašpárek
                                                                            predseda ŠTK

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk