Dnes oslavuje meniny Móric zajtra Zdenka         Utorok, 22. september 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 36 zo dňa 25. mája 2017

1)  ŠTK schvaľuje výsledky MFS 6., 7. a 8. liga dospelí, 6. liga dorast, 4. liga SŽ sk. JUH a SEVER, 4. liga MLŽ a prípraviek  hraných v dňoch  16.  až 21. 05. 2017

2)  ŠTK berie na vedomie:
a)  informáciu "R" M. Maka z MFS 7. liga dospelí: TJ Družstevník Dolná Breznica
     - TJ Skaličan Praznov;
b)  informáciu "R" K. Oselského z MFS 7. liga dospelí: TJ Slovan Dolná Mariková
      - TJ Rozvoj Sverepec;
c)  informáciu "R"  M. Migáta z MFS 8. liga dospelí: TJ Družstevník Mikušovce 
     - TJ Mier Tŕstie;
d)  informáciu "R" J. Brundzu z MFS 4. liga SŽ sk. SEVER: TJ Partizán Domaniža
      - TJ Priehrada Udiča;
e)  informáciu "R" M. Galbavého z MFS 4. liga SŽ sk. SEVER: TJ Plevník- Drienové
     - TJ Rozvoj Sverepec;
f) 
doklad o úhrade poplatku v prospech TJ Družstevník Kolačín od MFK Ilava;

3)  ŠTK  skontrolovala: "RP" hráča TJ Rozvoj Sverepec - František Krčmárik;

4)  ŠTK kontumuje:
a)   na základe SP čl. 82 bod 1/b kontumuje MFS 6. liga dorast 14. kolo:
     
TJ Plevník-Drienové - TJ Spartak Lysá pod Makytou a podľa SP čl. 11 bod 2
     
priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Plevník- Drienové.     
b)  na základe SP čl. 82 bod 1/g kontumuje MFS 4. liga SŽ sk. JUH 16. kolo
      TJ Vápeč Horná Poruba - TJ Kovo Beluša a podľa SP čl. 11 bod 3 priznáva
      3 body a skóre 1:10 (výsledok dosiahnutí na ihrisku)  v prospech
      TJ Kovo Beluša.

5)  ŠTK odstupuje na doriešenie DK:
a)  TJ Spartak Lysá po Makytou (dorast)
s návrhom pokuty 100,-€.
      (RS/B bod 10.1.2).
b)  pre porušenie RS/A bod 5.7 (nastúpenie na MFS s menším počtom hráčov
      ako 11 a pokles hráčov domácich počas stretnutia pod sedem) TJ Vápeč
      Horná Poruba (SŽ) s návrhom pokuty 20,-€. (RS/B bod 10.1.11)

6)  TJ Spartak Lysá pod Makytou
predloží ŠTK doklad o úhrade poplatku
     30,-€ v prospech TJ Plevník- Drienové (RS/A bod 5.3) v termíne
      do 30. 05. 2017.

7)  ŠTK súhlasí :
     s odohraním dvojzápasu prípraviek MIX sk. o 16. až 23. miesto 5. a 12. kola:
     TJ Skaličan Praznov - TJ Jednota Dulov dňa 26. 05. 2017  (piatok)
     o 16,00 a 17,00 hod. 
Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.

8)  ŠTK nariaďuje:
a)   odohrať MFS 7. liga dospelí 26. kolo: TJ Družstevník Šebešťanová
      - TJ Skaličan Praznov dňa 17. 06. 2017 (sobota) o 15,00 hod.
     
"KR" zabezpečí R.
b)   MFK Nová Dubnica (prípravky U10) doručiť v ISSF dohody termínov
       neodohraných zápasov : MFK Nová Dubnica - TJ Skaličan Praznov
       a TJ Tatran Horovce - MFK Nová Dubnica v termíne do 30. 05. 2017
     
pod následkom DO podľa RS/B 10.1.11.

9)  ŠTK upozorňuje:
a)  FK, FO a TJ, že svoje pripomienky ku textovej časti RS ObFZ P. B.
     na súťažný ročník 2017/2018 môžu posielať na adresu:
     
sekretar@obfzpb.sk, jgasparek@azet.sk do 31. 05. 2017.
b) 
TJ Mier Tŕstie na dodržiavanie RS/B bod 3.2 pod následkom DO
c) 
TJ Rozvoj Sverepec na dodržiavanie RS/B bod 3.2 pod následkom DO

10)  ŠTK žiada FK, FO a TJ, aby svoje podania na komisiu posielali cez ISSF
vždy do 18:00 hod. predchádzajúceho dňa pred zasadnutím ŠTK (utorok).
Najbližšie zasadnutie ŠTK je uvedené na konci každej ÚS. Podania po tomto
termíne budú prerokované až na nasledujúcom zasadnutí.


Proti rozhodnutiam v Úradnej správe ŠTK je možné sa odvolať do 7 dní
od uverejnenia ÚS.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 31. 05. 2017 (streda) o 15,30 hod,

                                                                        Jaroslav Gašpárek
                                                                            predseda ŠTK

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk