Dnes oslavuje meniny Móric zajtra Zdenka         Utorok, 22. september 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 34 zo dňa 11. mája 2017

1)  ŠTK schvaľuje výsledky MFS 6. a 7. liga dospelí, 6. liga dorast, 4. liga SŽ sk. JUH a SEVER, 4. liga MLŽ a prípraviek  hraných v dňoch  03., 06. až 09. 05. 2017

2)  ŠTK berie na vedomie:
a)  informáciu "R" G. Cabaja z MFS 6.liga dospelí: TJ Hradišťan Jasenica -
      TJ Vápeč Horná Poruba;
b)  informáciu "R" J. Brundzu z MFS 6. liga dospelí: TJ Manín Podmanín - TJ Slovan
     Dolné Kočkovce;
c)  informáciu "R" D. Komorníka z MFS 7. liga dospelí: TJ Považan Pruské -
     TJ Družstevník Šebešťanová;
d)  informáciu "R" R. Škrovánka z MFS 7. liga dospelí: TJ Strážov Pružina - TJ Rozvoj
      Sverepec;
e)  informáciu "R"  I. Orálka z MFS 8. liga dospelí: FK Červený Kameň - TJ Dynamo

     Orlové;
f)  informáciu "R" G. Cabaja z MFS 6. liga dorast: TJ Družstevník Mikušovce -
     TJ Štart  Tuchyňa;
g)  informáciu "R" R. Melucha z MFS 4. liga SŽ sk. JUH: TJ Vápeč Horná Poruba - TJ 

     Tatran Cementáreň Ladce;
h) 
žiadosť FK Košeca bez prijatia ďalších opatrení ako neopodstatnenú;
i)   informáciu tímového manažéra TJ Tatran Horovce k mylnej nominácie hráča
     do družstva prípraviek na zápas v Prečíne;

3)  MFS 6. liga dorast 12. kolo: TJ Družstevná Mikušovce - TJ Štart Tuchyňa
      v riešení;

4)  ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 17. 05. 2017 (streda) o 16,30 hod.:
      6. liga dorast 12. kolo:
TJ Družstevník Mikušovce - TJ Štart Tuchyňa kapitána
      domáceho družstva - Michal Janík, vedúci družstva - Peter Meliška, hráči Ján
      Vršata a Lukáš Češko, ktorí si prinesú RP a preukaz totožnosti (OP). Vedúci
      družstva hostí - Jozef Poliak a kapitán družstva - Peter Hrehuš. "R" stretnutia
      G. Cabaj a "AR1" Pavol Kapila.

5)  ŠTK na základe SP čl. 82 bod 1/b kontumuje MFS 4. liga MLŽ 14. kolo
      TJ Družstevník Kolačín - MFK Ilava a podľa SP čl. 11 bod 2 priznáva 3 body a

       skóre 3:0 v prospech TJ Družstevník Kolačín;

6)  MFK Ilava predloží ŠTK doklad o úhrade poplatku 20,-€ v prospech TJ Družstevník
      Kolačín (RS/A bod 5.3) v termíne do 15. 05. 2017.

7)  ŠTK odstupuje na doriešenie DK:
      MFK Ilava s návrhom pokuty 70,-€ (RS/B bod 10.1.3).

8)  ŠTK súhlasí :
a) 
s odohraním MFS 4. liga SŽ sk SEVER 15. kolo: TJ Priehrada Udiča -
      TJ Partizán Prečín dňa 18. 05. 2017 (štvrtok) o 16,30 hod.
     
Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R. RP - TJ Priehrada Udiča 5€.
b)  s odohraním MFS 4. liga SŽ sk. SEVER 14. kolo: TJ Strážov Pružina - TJ Rozvoj
      Sverepec  dňa 17. 05. 2017 (streda) o 17,00 hod. Vzájomná dohoda.
      "KR" zabezpečí R.
c)  s odohraním zápasov prípraviek MIX sk. o 1. až 15. miesto 2. kola: MŠK

     Považská Bystrica - FK Streženice  a FK Streženice - TJ Družstevník

     Šebešťanová dňa 09. 05. 2017 (utorok) o 17,00 a 18,00 hod. v Považskej

     Bystrici
     na ihrisku MŠK Považská Bystrica s UT. Vzájomné dohody.
d)  s odohraním zápasu prípraviek MIX sk. o 1. až 15. miesto 2. kola: TJ Iskra  

     Borčice - FK Streženice dňa 25. 05. 2017 (štvrtok) o 16,30 hod. na ihrisku v

     Bolešove. Vzájomná dohoda.
e)  s odohraním dvojzápasu prípraviek MIX sk. o 16. až 23. miesto 2. a 9. kola: TJ

     Vápeč Horná Poruba - TJ Partizán Prečín dňa 06. 05. 2017 (sobota) o 15,00 a

     16,00 hod. Vzájomná dohoda.
f)  s odohraním dvojzápasu prípraviek MIX sk. o 16. až 23. miesto 1. a 8. kola: TJ

    Partizán Prečín - TJ Tatran Horovce "A" dňa 08. 05. 2017 (pondelok) o 15,00 a

    16,00 hod. Vzájomná dohoda.

9)  ŠTK nesúhlasí :
     so zmenou termínu MFS 6. liga dorast 13. kolo: TJ Rozvoj Sverepec - TJ

     Družstevník Mikušovce. Nespĺňa náležitosti SP čl. 36/1 a RS/A bod 2.8, k zmene

     termínu je potrebné predložiť súhlas súpera. RP TJ Družstevník Mikušovce 5,- €-

10)  ŠTK upozorňuje:
a)  FK, FO a TJ, že svoje pripomienky ku textovej časti RS ObFZ P. B. na
súťažný ročník 2017/2018 môžu posielať na adresu:
sekretar@obfzpb.sk,
jgasparek@azet.sk do 31. 05. 2017.
b)  TJ Horec Bodiná sa ospravedlňuje za obmedzenia spôsobené
      rekonštrukciou prístupovej cesty na futbalové ihrisko.
c)  TJ Hradišťan Jasenica, že RP družstva dospelých si môžu prísť
      prevziať na sekretariát ObFZ Považská Bystrica u p. Petríkovej.


11)  ŠTK žiada FK, FO a TJ, aby svoje podania na komisiu posielali cez ISSF
vždy do 18:00 hod. predchádzajúceho dňa pred zasadnutím ŠTK (utorok).
Najbližšie zasadnutie ŠTK je uvedené na konci každej ÚS. Podania po tomto
termíne budú prerokované až na nasledujúcom zasadnutí.


Proti rozhodnutiam v Úradnej správe ŠTK je možné sa odvolať do 7 dní
od uverejnenia ÚS.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 17.05.2017 (streda) o 15,30 hod,

                                                                        Jaroslav Gašpárek
                                                                            predseda ŠTK


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk