Dnes oslavuje meniny Sidónia zajtra Ján         Nedeľa, 23. jún 2024

Vážený klubový manažér,
práve bola spustená možnosť automatickej
úhrady delegovaných osôb z kreditov, 
Celý návod nájdete tu 
https://demo.csm.sportnet.online/help/automaticke-uhrady-nakladov-delegovanych-osob 
V pripade akychkolvek problemov nas kontaktujte na helpdesk@futbalnet.sk 

Vážení členovia SFZ,
nakoľko v zmysle nového Zákona o športe č.440/2015 Z.z. je každý člen SFZ (fyzická a právnicka 
osoba) povinný, pre každý súťažný ročník, mať uhradený členský poplatok. V zmysle tohto zákona 
sme museli pristúpiť k obmedzeniu používania systému ISSF pre používateľov, ktorí tento členský 
poplatok nemajú uhradený. V prípade, že Vás nepustí pracovať so systémom - je nutné tento 
poplatok vygenerovať a následne uhradiť faktúru. V prípade právnických osôb (klubov a iných 
organizácií) musí vygenerovať poplatok ich zástupca (napríklad klubový manažér pre klub, 
matrikár zväzu pre zväz - nie tímový manažér). Členské poplatky pre osoby (hráči, tréneri, 
rozhodcovia, delegáti, sprostredkovatelia, ekonomómovia zväzu, tajomníci, administrátori, 
delegátori, členovia komisie) si musia tento poplatok vystavovať za svoju osobu.
 
Systém je nastavený automaticky tak, že pokiaľ nemáte uhradený poplatok, presmeruje Vás 
na Vaše členské poplatky, aby ste tak mohli urobiť. 

Návod: https://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky 
 
Prajeme príjemný zvyšok dňa.
 
S pozdravom František Ferenc ISSF Helpdesk(pomoc): frantisek.ferenc@futbalsfz.sk 
 
Vážený klubový manažér, 
do futbalnet.shop sme Vám aktivovali kredity 
pre rok 2019, môzete ich odtreaz používať po celý rok. 
Pozorne si prosím prečítajte všetky potrebné informácie na adrese 
https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte 
 

Vážený klubový manažér, 
chcel by som Vás informovať, že reklamácie k prerozdeleniu kreditov do futbalnet.shop treba 
primárne riešiť s Vašim matričným zväzom a následne sekretár príslušného zväzu kontaktuje SFZ do 
MAXIMÁLNE 31.3.2019. Po tomto termíne už reklamácie neprijímame.

Konferenciou SFZ schválené podmienky sú nasledovné: “Príspevok v celkovom objeme 1 676 621 € 
bude rozdelený pomerne podľa počtu aktívnych mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti 
súťažného ročníka 2018/2019 za podmienky že majú v ISSF uzatvorené minimálne 3 zápisy o stretnutí a dohrali 
jesennú časť súťaží (neodstúpili) a zároveň to nie sú kluby zaradené do kategórií Akadémia a ÚTM. 

Za mládežnícke družstvo sa považuje družstvo do vekovej úrovne súťaže U23.” 
Všetky informácie ku kreditom
na rok 2019 nájdete tu https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte 
Ďakujem za pochopenie, prajem pekný deň. 
S pozdravom Ján Letko 
ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk 
 
Vážený klubový manažér, práve bola spustená možnosť automatickej úhrady delegovaných osôb z kreditov, Celý návod nájdete tu https://demo.csm.sportnet.online/help/automaticke-uhrady-nakladov-delegovanych-osob 
V pripade akychkolvek problemov nas kontaktujte na
 helpdesk@futbalnet.sk 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Nové palivové karty zatiaľ neboli aktivované lebo vykazovali chybovosť na strane spoločnosti Slovnaft. 
Budú nahradené novými, ktoré sú už vyrobené a budú sa distribuovať v priebehu budúceho týždňa. 

Limit na karte ostáva zachovaný. Pin kód ku každej karte bude v obálke ktora Vám bude doručená.  
V platnosti ostávajú karty od BARREL 1 až BARREL 40 ktoré už boli doručené a aktivované.  

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme. 
Poprosíme Vás vyčerpať PHM karty do konca roka čo najviac, aby sa prenášalo čo najmenej do 
nového roka.
Vážený klubový manažér, dnes bol oficiálne spustený formulár 
v elektronickej podateľni v ISSF pre generovanie povinnej registrácie do nového registra MNO.


UPOZORŇUJEM VÁS ŽE JE TO POVINNÁ REGISTRÁCIA ! V PRÍPADE ŽE DO 30.6.2019 
SI NESPLNÍTE TÚTO POVINNOSŤ, PO 1.7.2019 VÁM BUDÚ ODOBRATÉ KREDITY Z ESHOPU 
A NEBUDETE MÔCŤ PRIJÍMAŤ ŽIADNE VEREJNÉ PROSTRIEDKY, ANI OD SFZ, MESTA, OBCE 
ANI VÚC !!! NEZABUDNI PROSÍM NA POVINNÉ PRÍLOHY ! Pokiaľ ste už registráciu spravili 
inou cestou, v každom prípade si tlačivo vygenerujte aj v elektronickej podateľni v ISSF, 
my budeme prihliadať jedine na tlačivá vygenerované v elektronickej podateľni v ISSF 
(duplicitne ich však posielať opäť nemusíte na ministerstvo). 
 
V prílohe ešte raz posielam všetky potrebné informácie, určite si to prosím prečítajte. 
Ďakujem za pochopenie, prajem pekný deň. 
P.S. Na emaily typu "prečo je toto nutné robiť" a podobne si dovolím neodpovedať, 
vysvetlenie je v prílohe. 
S pozdravom Ján Letko ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk 
Vážený klubový manažér, sekretár zväzu, ostatní, 
dovoľujem si Vám v jednej správe priniesť viacero dôležitých informácií. 
Prerozdelenie členských príspevkov 2020/2021. 
Rozhodnutím Konferencie SFZ zo dňa 25.9.2020 (bod. 7, 
viac na https://www.futbalsfz.sk/konferencia_zapisnice) o výške členských poplatkov
a prerozdelení členských poplatkov sa mení spôsob prerozdelenia nie podľa počtu družstiev, 
ale podľa počtu aktívnych hráčov do U19, vrátane s minimálne 3 štartmi podľa uzatvorených 
Zápisoch o stretnutí za jesennú časť oficiálnych súťaží v sezóne 2020/2021 
(len uzavreté Zápisy o stretnutí v ISSF). 

Taktiež sa mení spôsob vyplácania uhradených členských poplatkov
a to 50% do 15.12.2020 a druhých 50% aj s členskými príspevkami uhradenými 
do 30.6.2021 bude uhradených do 31.7.2021. Členské vygenerované a uhradené 
od 1.7.2020 do 15.12.2020, 96 058 uhradených položiek v sume 558 150,00 € - 96 058 € 
(správa osobného účtu) = 462 092 € na prerozdelenie pre hráčov do U19 vrátane 
minimálne s 3 oficiálnymi štartmi (musí byť uzavretý Zápis o stretnutí) okrem Akadémií a UTM. 
 
Počet klubov s nárokom na príspevok je 1298 s 37 658 hráčmi s minimálne 3 štartmi 
od 18.7.2020 do 15.12.2020 (bez Akadémií a ÚTM) s 276 285 štartmi v oficiálne uzatvorených 
Zápisoch o stretnutí jesennej časti oficiálnych súťaží v sezóne 2020/2021. 
Príspevok na jedného hráča po prerozdelení je 12,27 € (informatívne suma na jeden štart 
hráča 1,67 €) Kompletné informácie nájdete na 
https://www.futbalsfz.sk/clenske-prispevky-SFZ-2020-2021 
 
Čerpanie kreditov za rok 2020. 
Pre rok 2020 bolo podľa Zákona o športe k dispozícii pre amatérske kluby okrem klubov 
s Akadémiami a ÚTM celkom 1 660 361,04 €. 1 222 klubov vyčerpalo celkovo 1 654 014,36 € 
čo je viac ako 99,617%. Podrobné čerpanie aj s verejným výkazníctvom je na
https://podporamladeze.futbalsfz.sk 
 
PHM Čerpanie PHM na karty bude pozastavené dňa 31.12.2020 o 15.00 hod. 
Možnosť ďalšieho čerpania prostriedkov bude až v novom roku po zúčtovaní.
Dátum spustenia čerpania Vám bude oznámený počas januára 2021. 

Vážený klubový manažér, 
včera 20.12.2019 sme pozastavili čerpanie z PHM kariet kvôli koncoročnému zúčtovaniu. 

Aktivujeme ich znovu k 1.2.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE SFZ K VYHLÁŠKE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA ÚČINNÉ OD 3.MÁJA


Komletné znenie nájdete tu ...
Subor v prilohe obsahuje aj zmeny oznacene farebne. Pekný deň.

 

 

 

AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE SFZ K VYHLÁŠKE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA ÚČINNÉ OD 26. APRÍLA

Celé znenie nájdete tu: 
https://www.futbalsfz.sk/aktualizovane-usmernenie-sfz-k-vyhlaske-uradu-verejneho-zdravotnictva-ucinne-od-19-aprila 

 

 

Vážený člen SFZ, 
dovoľte mi aby som Vám touto cestou poskytol vysvetlenie navýšenia členských poplatkov 
fyzických osôb. Nakoľko dlhodobo máme v schválenom cenníku služieb položku "Správa 
osobného konta v ISSF" s platbou 1€ ročne (sezónne), doteraz sa tento poplatok negeneroval, 
nakoľko by bolo veľmi neefektívne vystavovať a spracovávať tisíce faktúr na členov 
v hodnote 1€ (plus poplatky za platby a podobne). Počnúc týmto ročníkom sa tento poplatok 
bude vyberať navýšením členského poplatku fyzickej osoby o 1€ ročne. Všetky prostriedky,
ktoré budú vybraté týmto spôsobom budú použité výhradne na prevádzku a rozvoj ISSF systému 
alebo jeho podporných systémov (na digitalizáciu). Osobne som presvedčený že 1€ ročne je 
oproti iným bežným poplatkom mesačne (bankový účet a podobne) takmer zanedbateľná položka. 

Dobrý deň všetkým,
dnes bola na futbalnete vytvorená nová súťaž - Prezidentský pohár -
schválené na konferencii SFZ 27.6.2019.
Do tejto súťaže sa môžu prihlasovať len víťazi VI.líg práve skončeného súťažného ročníka a pokiaľ by oni nemali záujem, tak klub umiestnený max. na druhom mieste.
Prosím informujete Vaše kluby. ORS zatiaľ eviduje prihlášku PFK Piešťany.

Termín uzávierky prihlášok je do 18.7. do 23:59.

Ďakujem za spoluprácu.

S pozdravom

Miroslav Richtárik

vedúci oddelenia riadenia súťaží | head of competition department
predseda komisie pre riadenie II.ligy | 2nd league committee chairman

Slovenský futbalový zväz | Slovak Football Association
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, Slovakia
M: +421 911 451 142
miroslav.richtarik@futbalsfz.sk | www.futbalsfz.sk

Vážený člen,
informacie a objednavkovy formular na pripravny zapas Slovensko - Paraguaj, 
ktory sa odohra 13.10.2019 na stadione Tehelne pole, Bratislava - 
sekretariát ObFZ. 
Vzhladom na bliziaci sa zapas, Vas tymto ziadame o dodrzanie a zaslanie Vasej objednavky 
v stanovenom termine, tj. do stredy 24.9.2019, aby sme stihli spravit administrativu s tym 
spojenu.  

**************************************************************************** 
Dobry den kolegovia, od dnes mame v ISSF novinku elektronicke registracne preukazy (ERP). 
Proces objednavania ERP prinasa v ISSF nasledovne zmeny: 
- zrusilo sa exportovanie preukazov do vyroby a tym padom aj generovanie faktur - 
zrusila sa moznost pridavat poplatok pri schvalovani ziadosti o ERP - 
na detaile osoby pribudla nova zalozka ‘Historia fotiek’. Na tejto zalozke je historicky prehlad 
vsetkych RP, ktore mala osoba vystavene - fotografie hracov sa zobrazuju aj v nominaci na 
stretnutie 
Pracujeme este na jednom vylepseni, ktore bude nasadene v utorok (16.7.2019). 
Na detaile ziadosti ERP pri schvalovani matrikarom pribudne novy blok, 
ktory bude zobrazovat na porovnanie predoslu fotografiu danej osoby a novu fotografiu. 
Tento blok bude sluzit na to, aby matrikar vedel porovnat novu fotografiu s predoslou 
a zabezpecit, ze osoba nahrala aktualnejsiu (novsiu) fotografiu ako bola ta predosla. 
ERP maju platnost 2roky.  
 
Pekny den prajem Peter Kačinec 
Softvérový inžinier a špecialista technickej podpory 
Slovenský futbalový zväz 
 Tomašiková 30C, 
821 01 Bratislava, Slovakia Tel.: +421 2 3910 3111 |
 M: +421902937045 peter.kacinec@futbalsfz.sk | www.futbalsfz.sk 
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk